top of page
de-waarde-van-het-projectbestek.gif

 

 

 

Het projectbestek:

Een projectbestek bevat de volgende onderdelen: -de beschrijving van het werk -de daarbij behorende tekeningen -de voor het werk geldende voorwaarden -de nota van inlichtingen -het proces-verbaal van aanwijzing.

Met dit projectbestek wordt een werk aanbesteed. De aannemer kan hieruit destilleren wat er van hem wordt verwacht. Hij kan op zijn beurt een goede aanbieding doen omdat de kosten beïnvloedende factoren staan beschreven in de beschrijving van het werk.

Van tekenen naar modeleren:

Regelmatig wordt er gepubliceerd dat de waarde van het projectbestek tanende is onder invloed van #BIM (Building Information Modelling). Deze stelling is wat voorbarig. In een 3D-model van een bouwwerk kunnen kenmerken worden vastgelegd om bijvoorbeeld op voorhand controles uit te voeren. Echter tot op heden is er nog nooit een model opgeleverd waarin de beschrijving van het werk staat. Laat staan de administratieve voorwaarden, de administratieve verwachtingen i.v.m. werktekeningen of berekeningen van de aannemer enz. enz. Het #3D BIM model is vooral complementair aan het projectbestek net zoals het was toen we nog 2D tekeningen produceerde. Dat is tot op heden niet veranderd omdat het projectbestek en het BIM model verschillende informatie bevat dat essentieel is voor de uitvoering van het werk.

 Nieuwe administratieve stelsels:

Onder invloed van bijvoorbeeld de #UAV-gc wordt er op een andere manier aanbesteed. In plaats van complete voorbereiding en volledige verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever wordt dit verlegd naar de aannemer met een zogenaamde vraagspecificatie. Met deze vraagspecificatie kan de aannemer bijvoorbeeld de ontwerpverantwoordelijkheid krijgen binnen een project. Het ligt dan voor de hand dat de opdrachtgever aan de aannemer vraagt een projectbestek op te stellen (exclusief de voor het werk geldende voorwaarden want die liggen namelijk al vast in de vraagspecificatie). Hiermee krijgt de opdrachtgever inzicht in de uitvoering het werk via een werkbeschrijving en de daarbij behorende tekeningen.

 

 

 

 

Nieuwe wetgeving:

Het spreekt voor zich dat een projectbestek nooit mag afwijken van de wet. Bestekken moeten daarom voortdurend worden aangepast aan nieuwe of aangepaste wetgeving zoals het bouwbesluit, de eurocodes, de bouwproducten verordening, het warenwet besluit liften enz. enz. Onlangs is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: #WKB aangenomen. Dit houdt in het kort in dat de opdrachtgever na gereedkomen van het bouwwerk aan de vergunningverlener moet aantonen dat het bouwwerk voldoet aan de regelgeving. Hij doet dit door het aanstellen van een kwaliteitsborger die hiervoor getoetste instrumenten gaat gebruiken. Het is waarschijnlijk dat deze kwaliteitsborger gebruik gaat maken van een projectbestek met een goede werkbeschrijving. Hierin staat tenslotte precies beschreven hoe bepaalde bouwstoffen moeten worden aangebracht, aan welke normatieve voorwaarden de bouwstoffen moeten voldoen en wat het beoogde resultaat hiervan is.

Conclusie:

Ondanks alle ontwikkelingen is het traditionele #bestek nog steeds springlevend. Dit is ook de reden dat nog steeds zo’n 80% van de bouwopdrachten aanbesteed worden onder de #UAV met een bestek.

#NBS BV is de leverancier van de meest complete en uitgebreide kennisdatabank voor het schrijven van projectbestekken. De NBS database is kosteloos voor iedereen te downloaden via www.nbsbestek.nl/downloads. Voor het gebruik van de NBS datebase is bestekverwerkende software nodig. U kunt voor deze software terecht bij de softwareleveranciers KUBUS en De Twee Snoeken . Met een demoversie van KUBUS kan u de NBS besteksystematiek uitproberen. 

Is een traditioneel projectbestek nog steeds essentieel ondanks alle nieuwe ontwikkelingen in de bouw? Denk hierbij aan de verschuiving van tekenen naar modeleren, nieuwe administratieve stelsels of nieuwe wetgeving enz. enz.

bottom of page