Het brandmeldpaneel: noodzaak of eyecatcher?

In 2012 is het Bouwbesluit gewijzigd op het gebied van de eisen die aan brandveiligheid worden gesteld in gebouwen. Sindsdien gelden in heel Nederland dezelfde voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen. In deze blog gaan we nader in op een aantal van deze criteria uit het Brandweerbesluit en op de kansen die dit mogelijk biedt voor de uitstraling van uw gebouw.

Criteria

In het Programma Van Eisen geeft men aan of een Brandweerpaneel geëist wordt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verplichte doormelding van het brandalarm naar de Brandweer. Maar ook als hier geen sprake van is, mag de Brandweer alsnog een geografische paneel eisen als zij dit noodzakelijk vindt.

Kansen voor gebouw eigenaar

Als uw gebouw een brandmeldinstallatie nodig heeft, dan biedt u dat kansen als eigenaar of gebruiker. De installatie zelf is overigens grotendeels onzichtbaar. De kilometerslange kabels, die naar de verschillende brandmelders in de compartimenten van een gebouw lopen, zijn netjes weggewerkt. De brandmeldcentrale is vaak aan het zicht onttrokken en ook de kopjes van de brandmelders worden steeds vernuftiger geïntegreerd in het interieur.

Van noodzakelijk element tot fraai visitekaartje

Het meest in het oog springende onderdeel van de brandmeldinstallatie is het geografisch brandmeldpaneel, voor iedere bezoeker opvallend aanwezig bij binnenkomst. Dat maakt het ongevraagd tot presentatie object. Door nu wat extra aandacht te besteden aan het ontwerp van dit paneel maakt u van uw brandmeldpaneel een fraai visitekaartje voor uw gebouw. Gezien de relatief kleine investering ten opzichte van de totale kosten van een brandmeldinstallatie, is dit zeer de moeite waard.

 

5439e2cbc21c-noma_brandmeld.680x460.jpg

Eigen aanzicht

De uitvoering van het paneel is aan bepaalde regels is gebonden. Symbolen, teksten en hoe het gebouw moet worden weergegeven, staan beschreven in norm NEN 2535. Maar hoe de behuizing eruit moet zien en of het paneel in- of opgebouwd moet worden, staat niet omschreven. Zo mag de kleur van de behuizing dus worden afgestemd op het interieur. En door het paneel in te bouwen maak je het tot onderdeel van de wand en stoot je er niet tegenaan. Drukknoppen in het paneel zijn netjes vlak af te werken. De kleuren van de weer te geven secties van het gebouw zijn vrij te kiezen. Deze vormelementen bieden de gebruiker of de eigenaar van het pand volop mogelijkheden om de uitstraling van het geografisch paneel naar zijn hand te zetten. Door gebruik te maken van de specialistische kennis en creativiteit van ontwerpers die de meest uiteenlopende brandmeldpanelen dagelijks een eigen aanzicht geven, wordt de geëiste noodzaak een echte eyecatcher aan uw wand.

Voordelen van een digitaal brandmeldpaneel

Naast bovengenoemde mogelijkheden, biedt een digitaal paneel nog een aantal andere mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruiker. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf bepalen welk beeld er in rust getoond wordt. Dit kan een mooie luchtfoto van het gebouw zijn. Of een sfeerimpressie. Ook kunnen extra tabbladen met relevante informatie worden toegevoegd en is het mogelijk om een doormelding te doen naar de smartphone van de personen die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid in het gebouw.

Direct zien waar de brand is

Voor de esthetische waarde van de entree van een gebouw, is het visuele aanzicht van het brandmeldpaneel uiteraard belangrijk. Maar zodra er een brandmelding binnenkomt, is voor de brandweerploeg maar één vraag van belang: uit welke sectie van het gebouw is de melding afkomstig. Met andere woorden: waar is de brand? Dat moet in één oogopslag zichtbaar en duidelijk zijn.

Snel handelen

In sommige gevallen kan bij kleine gebouwen de brandmeldcentrale fungeren als Brandweerpaneel. Op een display met tekst wordt dan duidelijk of het een hand- of automatische melding betreft en waar de melding vandaan komt. Wordt het gebouw groter, of telt het meer verdiepingen, dan is zo’n kast niet voldoende. Bij een melding moet je als brandweer direct, visueel kunnen zien waar je heen moet. Een goed geografisch brandmeldpaneel brengt de brandhaard en de weg ernaartoe helder in beeld, zodat de Brandweer snel kan handelen.

Kwaliteit conform de Brandweer

Bij nieuwe gebouwen, gebouwen met aan- of verbouwingen of gebouwen met een veranderde functionaliteit, toetst de Brandweer of een geografisch brandmeldpaneel vereist is. Bij alle nieuwe ontwerpen voor dergelijke panelen beoordeelt de Brandweer mede of die voldoen aan de gewenste overzichtelijkheid. Ze let er dan op dat de plattegrond voor iedereen logisch en begrijpelijk is. Vooral bij grotere en meerlaagse gebouwen is dit een uitdaging. Ook kleurgebruik is heel bepalend. Door het gebouw in te delen in verschillende secties en deze aan te duiden met verschillende kleuren, creëer je overzicht. Ook een duidelijke routing door het gebouw is een belangrijk aandachtspunt.

Vragen? Pneuman beantwoordt ze graag!

Een installateur hecht sterk aan een brandmeldpaneel dat zich gemakkelijk laat aansluiten (Plug & Play) en dat feilloos functioneert. Zijn focus ligt vooral op het technische vlak. Vindt u de uitstraling en afwerking van uw geografisch brandmeldpaneel belangrijk, laat uw installateur dan weten dat u in overleg wilt treden met een specialist. Wij ontwerpen al jaren representatieve digitale brandmeldpanelen, rekening houdend met de stijl en het interieur van uw gebouw. Zo ligt, in lijn met het Gebruiksbesluit, NEN-normen en brandweereisen, een fraai geografisch digitaal brandmeldpaneel binnen ieders handbereik. Wij zijn Pneuman.

AD SMITS

+31299411351