top of page
Boomverzorging-header.jpeg
Boomverplanting-header.jpeg
Boomadvies-boomtechnisch-onderzoek-header.jpeg
logo-copijn.png

COPIJN

Copijn is een unieke organisatie met verschillende bedrijven onder één dak. Onze landschapsarchitecten richten zich op de herontwikkeling van groen erfgoed en de stedelijke groene leefomgeving. Onze boomspecialisten hebben als grondlegger van het vak veel kennis en ervaring op het gebied van grotere en complexere boomverplantingen, groeiplaatsinrichtingen en snoei. Met de aanleg en beheer van innovatieve daktuinen en groene gevelwanden behoren wij tot de voorlopers in onze branche. Deze combinatie maakt ons uniek en zorgt voor toegevoegde waarde: wij weten esthetiek en haalbaarheid uitstekend te combineren.

VISIE

Klimatologische veranderingen en verstedelijking vragen om nieuwe groene toepassingen en duurzame omgang met historisch groen. Copijn verbetert intensieve leefomgevingen met groene oplossingen en schept toekomstperspectief voor historisch groen.

MISSIE

Voor het voortbestaan van deze aarde is groen een onmisbaar element. Copijn maakt zich sterk om het essentiële met het esthetische te verbinden en te vermeerderen, opdat voor nu en in de toekomst genoten kan worden van een gezonde, mooie groene leefomgeving.

FOCUS

HERONTWIKKELING GROEN ERFGOED

Nederland kent vele schitterende oude parken, buitenplaatsen, landgoederen en vestingwerken. Copijn geeft deze bijzondere plekken een nieuw leven en brengt het groene erfgoed een eeuw verder.

STEDELIJKE GROENE LEEFOMGEVING

Werken en wonen in de stad doen wij in de wetenschap dat er weinig ruimte is voor groen. Copijn is specialist in het creëren van een stedelijke groene leefomgeving middels daktuinen, verticale tuinen, parken en binnenbeplanting.

 

HISTORIE

Met de behandeling van de zogenoemde 1000-jarige linde in het Utrechtse dorp Achterberg door J’ørn Copijn in 1966 werd Nederland zowel een bedrijf als een vakmanschap rijker. De linde die na een storm zwaar gehavend was en ten dode opgeschreven leek werd zodanig behandeld dat de boom niet gekapt hoefde te worden. De behandeling van de linde bestond uit het verkleinen van de kroon, de verankering van de hoofdtakken en verstevigen van de stam met stalen hechtingen. Het unieke beroep van boomchirurg was geboren.

In de 50 jaar dat Copijn bestaat gaat het al lang niet meer alleen om bomen. In 1980 introduceerde Lia Copijn, na haar Wageningse studie, de Tuin- en Landschapsarchitectuur binnen het bedrijf. Vervolgens werd in de jaren ’80 ook de groenaanleg en beheer tak toegevoegd aan het bedrijf, waardoor een integrale en unieke organisatie ontstond. Hiermee werd het mogelijk onze ideeën over de inrichting van het Nederlandse landschap, van landgoederen, buitenplaatsen, begraafplaatsen, parken, tuinen en steden waar te maken in spraakmakende projecten. Geen monumentale boom of wij kennen hem, geen landschap of wij hebben er over nagedacht, geen stad of wij hebben er iets ontworpen of aangelegd.

In 1994 verkochten J’ørn en Lia Copijn hun bedrijf in Utrecht aan Arcadis (toen Heidemij). Hun kinderen hadden te kennen gegeven het bedrijf niet te willen voortzetten. In 2006 verlieten zijzelf het bedrijf en was het geen familiebedrijf meer. De verkoop van het bedrijf door Arcadis aan zes private investeerders volgde in 2008. Copijn gaat als merk verder. Anno nu bestaat de organisatie uit drie bedrijven: Copijn Landschapsarchitecten, Copijn Boomspecialisten en Copijn Groenaanleg en beheer.

Lees hier het interview Vijftig jaar boomverzorging door Copijn – “Er is nog steeds veel te leren over bomen.” Verschenen in het themanummer Groen over 50 jaar Copijn.

COPIJN

copijn logo klein.png

Adres: Gageldijk 4F

Postcode: 3566 ME

Plaats: Utrecht

T: tel:030-2644333
E: info@copijn.nl
W: www.copijn.nl

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
linkedin icon.gif
F-Jornboom.jpeg

LANDSCHAPSARCHITECTEN

Copijn Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten komen voort uit een lange traditie van vakmanschap. De combinatie met kennis en constante innovatie zorgt ervoor dat wij creatieve oplossingen bieden voor actuele vraagstukken.

VAN MONUMENTAAL GROEN TOT INNOVATIEVE TOEPASSINGEN

Copijn Landschapsarchitecten heeft zich gevestigd als klinkende naam in renovatie en ontwikkeling van monumentaal groen. We verbinden onze kennis van beplanting, ecosystemen en duurzame materialen aan nieuwe ruimtelijke opgaven. Daarnaast zijn wij pionier in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, zoals daklandschappen en gevelbeplanting.

VAN VRAAG TOT ONTWERP

Wij ontwerpen voor de toekomst. We verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven. Daarnaast vertalen we complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden en bebouwing en omgeving. Natuurlijke processen en kringlopen van grondstoffen zien wij als basis voor duurzaamheid.

VAN IDEE TOT VERBEELDING

Copijn Landschapsarchitecten beantwoordt opgaven op alle schaalniveaus. Dit komt door het team bestaande uit landschapsarchitecten, ontwerpers, beplantingsspecialisten en technisch adviseurs. We zoeken naar slimme combinaties van oud en nieuw. Daarbij kijken we naar kansen voor natuur en bedrijfsvoering. Speciale aandacht geven we aan de beleving en wensen van de gebruiker. Wij werken graag en veel samen met andere ontwerpdisciplines, zoals stedenbouwkundigen, architecten en interieurarchitecten. We ontwikkelen specifieke beplantingskennis en ruimte voor experimentele toepassing. Dit doen wij in samenwerking met Copijn Boomspecialisten en Copijn Groenaanleg en beheer. We presenteren onze ideeën met verbeelding, zodat onze denkwijze en het uiteindelijke resultaat voor iedereen zichtbaar wordt.

 

Heb je behoefte aan een landschapsarchitect met ervaring? Neem contact op met onze specialisten, zij helpen je graag met jouw vraagstuk.

rijksmuseum-8227-scaled.jpeg

BOOMSPECIALISTEN

MEER DAN 50 JAAR ERVARING
Copijn Boomspecialisten is in 1966 als eerste in Nederland begonnen met het professioneel verzorgen van bomen. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van boomadvies en boomverzorging zijn wij in staat een oplossing te bieden voor al jouw vraagstukken. Wij onderscheiden ons door onze diepgewortelde ervaring en passie voor bomen.

ONAFHANKELIJK ADVIES

Stedelijk groen, en bomen in het bijzonder, staat volop in de publieke belangstelling. Ons team van boomtechnisch adviseurs kijkt van nature naar de langere termijn bij alle vraagstukken. Wij prikkelen opdrachtgevers om de meest duurzame en realistische oplossingen te overwegen. Onze kennis en ervaring delen wij graag in een degelijk en onafhankelijk advies.

BOOMVERZORGING OP MAAT

Ons team van boomverzorgers heeft veel ervaring met onder andere aanplantenverplanten en snoeien van bomen. Ze zetten zich elke dag met veel enthousiasme en plezier in om boomeigenaren en boombeheerders bij te staan met allerhande boomverzorgingsvragen.

GECERTIFICEERDE MEDEWERKERS

Het adviesteam bestaat uit ecologentaxateurs en European Tree Technicians (ETT). Onze boomverzorgers zijn gecertificeerde European Tree Workers (ETW). Bij Copijn Boomspecialisten ben je ervan verzekerd dat je de beste zorg krijgt voor jouw bomen; van advies tot uitvoering. We werken zowel voor bedrijven, overheidsinstanties als voor particulieren.

maarsbergen-6107-scaled.jpeg

GROENAANLEG EN BEHEER

Copijn Groenaanleg en beheer realiseert en onderhoudt complexe binnen- en buitenruimten, daktuinen en groene wanden. Wij onderscheiden ons door onze passie voor de levende natuur met een onvergelijkbare kennis en kunde rondom buiten- en binnenbeplanting.

Onze jarenlange ervaring met het ‘lezen’ en ‘vertalen’ van groenarchitectuur zorgt ervoor dat wij uitdagende plannen zorgeloos kunnen waarmaken. Het is onze ambitie door middel van samenwerking en innovatie een praktische uitvoering te geven aan de wensen van de opdrachtgever. Wij denken en werken vanuit de keten ‘van ontwerp tot en met beheer’.

Al jaren is bekend dat groen door middel van interieurbeplanting het werkplezier en de werkbeleving van de medewerkers enorm stimuleert. Die wetenschap beweegt veel facilitair managers en/of directieteams om groen toe te passen binnen hun gebouw. Terecht willen zij echter ook dat het groen, inclusief de materialen, passen bij het zorgvuldig gekozen interieur.

Copijn is door haar unieke combinatie van ontwerp & uitvoering onder één dak, dé specialist die groene totaalconcepten van A tot Z kan realiseren. De samenwerking tussen architect, bouwfysicus, plantdeskundige, constructeur en beheerder vanaf de conceptfase is essentieel omdat beplante ruimtes invloed hebben op de constructie en het architectonisch ontwerp. Naast het inzetten van specifieke kennis en kunde van één van de werkmaatschappijen binnen groenaanleg en beheer is het mogelijk te kiezen voor een integrale projectaanpak: van ontwerp tot en met de uitvoering en beheer.

afas-naast-tekst.jpeg

Copijn

bottom of page