top of page
Cityview-Alkmaar-transformatie-woningen12.jpeg
TPAHGA architecten klein logo.jpg

TPAHG ARCHITECTEN

 

TPAHG architecten bestaat 40 jaar en heeft een brede orderportefeuille, waarbij restauratie, herbestemming en bouwen voor de zorg onze specialisaties zijn. De architecten, projectleiders en tekenaars dragen zorg voor het ontwerpen en uitwerken van de projecten in korte en directe lijnen.

 

Ons bureau maakt digitale tekeningen, presentaties, bestekken, onderhoudsplannen, calculaties en doet subsidieaanvragen. We bouwen budgettair, het maken van stichtingskostenanalyses en begrotingen behoort tot de werkzaamheden.

 

Voor het vervaardigen en het berekenen van constructies worden op dit gebied gespecialiseerde adviesbureaus ingeschakeld. Directievoering en uitvoeringsbegeleiding wordt door het bureau verricht, tenzij door de opdrachtgever anders wordt gewenst.

TPAHG ARCHITECTEN

TPAHGA architecten klein logo.jpg

Adres: Schuijteskade 13

Postcode: 1621 DE

Plaats: Hoorn

T:  0229 212 919
E: info@tpahga.nl
W:
www.tpahga.nl

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
linkedin icon.png

Visie op bouwen in de zorg:
Het belangrijkste is dat we bouwen en ontwerpen voor de bewoners. Daarbij is  tevens  flexibiliteit  in  het  ontwerp  belangrijk,  omdat  de  zorg  vooral onderhevig is aan verandering. Daarnaast  proberen  we  binnen  de  beschikbare  budgetten  maximale prestaties uit een gebouw te halen, zowel qua duurzaamheid als ruimte. Ons team kan indien nodig snel schakelen. Een strak bestek met tekeningen zorgt hierbij voor een voorspoedige bouw en grip op de financiën.

Visie op restauratie:
Ons  bureau  kiest  voor  een  integrale  benadering  van  architectuur en  restauratie.  Historisch  en  technisch  onderzoek  geven  kaders  voor het ontwerp. Hierbij worden duidelijke regels in acht genomen in wat bijvoorbeeld nieuw en wat oorspronkelijk is.

PROJECTEN

TPAHG ARCHITECTEN

bottom of page