top of page
van beek epdm.jpg

VAN BEEK B.V.

Van Beek is producent/leverancier van dakafdichtings- en waterafdichtingssystemen. We leveren EPDM-folie en toebehoren voor vele toepassingen. Van Beek kan aan de vraag voldoen als het een op maat gemaakt membraan betreft, VB-EPDM folie wordt dan toegepast. Maar ook voor o.a. grote oppervlakken hebben we voor u de oplossing met VBF-EPDM folie! Ons bedrijf zorgt buiten de productie en levering van materialen voor de nodige service en technische ondersteuning. Dit om te zorgen dat elke levering een kwalitatief goed eindproduct wordt. Met de jarenlange ervaring (vanaf 1972!) is dit dan ook mogelijk.

VB-EPDM is een synthetisch éénlaags gevulkaniseerd rubbermembraan met een unieke samenstelling, welke een lange levensduur en een geringe milieubelasting garandeert. Vanaf het eerste, in Nederland geïnstalleerde dak uit 1968 zijn vele miljoenen m2 afgedicht met dit unieke product, dat verder met succes wordt toegepast bij de afdichting van goten, galerijen, balkons, vijvers en waterbassins

. VB-EPDM is in diverse diktes verkrijgbaar. De membranen kunnen tot 3.000 m2 uit één stuk worden gemaakt, hetgeen de installatietijd op het dak aanmerkelijk verkort en de kans op verwerkingsfouten tot een minimum beperkt.
Tevens beschikt Van Beek EPDM BV over de mogelijkheid om membranen ook 3-dimensionaal op maat te fabriceren. De steeds verder ontwikkelde prefab vulcanisatietechnieken zorgen ervoor dat ook zeer lastige details tegenwoordig in de fabriek kunnen worden geprefabriceerd. VB-EPDM wordt zonder vlam of hete lucht verwerkt en is KOMO- en CE gecertificeerd.

Van Beek EPDM BV beschikt over een trainingscentrum waar uw personeel opgeleid wordt tot allround EPDM specialist. Ons gespecialiseerd en ervaren EPDM-team staat klaar om u te ondersteunen bij vragen over de toepassingsmogelijkheden van VB-EPDM-systemen bij de meest diverse afdichtingsvraagstukken.

VAN BEEK B.V.

van beek logo klein.jpg

Nieuwe Weideweg 5

6121 PD

Born

046-4740625
order@vbbv.com
www.vbbv.com

TOEPASSINGEN WATERAFDICHTINGEN

VB-EPDM membranen ten behoeve van paardenbakken en trailerbodems.

VB-EPDM-folie vormt een belangrijk onderdeel van de eb en vloed bodem van uw manege of rijbak. Bij een gedraineerde rijpiste is het van groot belang dat de bodem niet uitdroogt. Dit wordt voorkomen door een hoogwaardige afdichting onder de zandlaag toe te passen.
Hiervoor wordt VB-EPDM-folie exact op maat geleverd. Indien nodig inclusief de benodigde doorvoeren en/of afvoeren. Het toepassen van VB-EPDM-rubbersnippers in de binnenbak en de buitenbak, in combinatie met zand, zorgt v
oor veiligere omstandigheden. Het rubber heeft een verende en daardoor ook een valbrekende werking. Zowel paard als ruiter wordt hierdoor extra beschermd.VB-EPDM membranen kunnen prefab tot 3000 m2 uit één stuk, en voorzien van alle doorvoeren, worden geleverd. In het geval van grotere afmetingen en indien gewenst, is maatwerk fabricage op locatie ook mogelijk.

Bij binnen- en buitenbakken is het van belang om vóór het plaatsen van de VB-EPDM membranen de bodem te controleren. Indien deze niet uit een vlakke ondergrond zonder scherpe delen bestaat, adviseren wij u om een beschermvlies aan te brengen en daarop vervolgens het VB-EPDM membraan te plaatsen. VB-EPDM-folie beschermd ook uw paard in de trailer. Een ander voordeel, van het aanbrengen van VB-EPDM-folie op de bodem en/of de wanden, is dat de slijtage aan uw trailer verminderd wordt.

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand door het op maat vulkaniseren van banen EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VBEPDM membranen, die exact op maat aan de gestelde eisen voldoen. Elk membraan wordt met een bijbehorend certificaat en montageinstructie bij u afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft een zeer gunstige milieubelasting factor en is ecologisch verantwoord. De milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer laag.

Vanbeek_Paardenbakken-1.jpg

VB-EPDM membranen ten behoeve van de afdichting van biogasinstallaties.
Biogas wordt gewonnen door organische grondstoffen uit de landbouw en levensmiddelenindustrie in een daartoe speciaal ontwikkelde installatie te vergisten. Het daarbij vrijkomende methaangas wordt vervolgens omgezet in stroom en warmte, of het vindt rechtstreeks zijn weg in het aardgasnet. De fabricage van biogas zal in de toekomst een grote rol spelen in de mix van benodigde alternatieve energiebronnen.VB-EPDM Biogas membranen spelen een grote rol bij de opwekking van biogas (methaan).


Zij dienen als gasafdichter van de biogassilo's waarbinnen het fermenteringsproces zich afspeelt. Aan biogas membranen worden zeer hoge eisen gesteld; ze dienen afdoende weerstand te bieden tegen windbelasting en kennen een sterke blootstelling aan UV-straling, wisselende temperaturen en bacteriologische invloeden. Bovendien dient de aanwezige rek in de VB-EPDM-folie de drukverschillen in de silo's op te kunnen vangen.

Slechts een minimum hoeveelheid methaangas mag daarbij door de EPDM-folie heen diffunderen.

 

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand door het op maat vulkaniseren van banen EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VB-EPDM membranen, die exact aan de gestelde eisen voldoen.

 

VB-EPDM-rubber heeft een zeer hoge bacteriologische resistentie, die in biogasinstallaties noodzakelijk is vanwege de optredende materiaalbelasting a.g.v. de continu afbraak van organische materialen
door micro organismen. Slechts de beste materialen kan men toepassen om fermenteringsprocessen gedurende langere tijd in te kaderen.

Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op

Vanbeek_Biogasmembramen-1.jpg
bottom of page