top of page
wkb2.jpg

Uw bouwstoffen in het NBS bestek nog belangrijker door WKB

Vanaf 2021 treed de WKB (wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking. Deze nieuwe wet moet bouwconsumenten beter gaan beschermen, de bouwkwaliteit verbeteren en faalkosten verminderen. Vooral de aannemer gaat dit merken in het bouwproces. Fabrikanten van bouwstoffen kunnen de aannemer ondersteunen door met een aantal zaken rekening te houden.

Door de  WKB wijzigen een aantal regels die gaan over:

  • Aansprakelijkheid na oplevering

  • Aanvulling van de waarschuwingsplicht

  • Informatieplicht t.a.v. zekerheid/ verzekering van de aannemer

  • Oplever- of consumentendossier

  • Waarschuwingsplicht verlengd inhouden van het depot bij de notaris (de 5%-regel)

 

 

Aanvulling van de waarschuwingsplicht

In het bestek (het contract tussen opdrachtgever en aannemer) geeft de werkbeschrijving aan hoe een bouwstof moet worden aangebracht tijdens de bouw. Door de aanvulling op de waarschuwingsplicht vanuit de WKB is het nog belangrijker voor de aannemer dat de juiste verwerkingsmethode en bouwstoffen zijn opgenomen in het bestek. Hiermee kan een aannemer beter controleren en beoordelen of er een fout is gemaakt in het bestek over de wijze van aanbrengen van de bouwstof en kan hij dit conform de wettelijke verplichting melden aan de bouwconsument. Door uw bouwstoffen op te laten nemen in de NBS besteksystematiek worden zij op correcte wijze opgenomen in het bestek. In de eerste plaats voorkomt dit vooral fouten. Mochten er onverhoopt toch fouten worden gemaakt tijdens de bouw dan ontdekt de aannemer dat snel met het NBS-bestek als controle instrument.

In de eerste plaats voorkomt dit vooral fouten. Mochten er onverhoopt toch fouten worden gemaakt tijdens de bouw dan ontdekt de aannemer dat snel met het NBS-bestek als controle instrument.

 

Oplever- of consumentendossier

Vanuit de WKB is de aannemer wettelijke verplicht om een dossier te leveren bij oplevering. Wat exact in het dossier moet worden opgenomen is niet bij wet geregeld. In ieder geval moet het dossier tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en de bijbehorende installaties bevatten en een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties. Inclusief informatie over het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

 

De opdrachtgever heeft dit dossier nodig om bij gereedmelding op grond van de Woningwet een ingebruikname vergunning te kunnen krijgen. Als er een NBS-bestek is opgenomen in het opleverdossier kan een ingebruikname vergunning eenvoudiger verleend worden. In het NBS-bestek zijn de zogenaamde ‘linked data specificatie’ opgenomen waarmee via één klik informatie over de toegepaste bouwstoffen van fabrikanten geraadpleegd kan worden.

bottom of page