top of page

Het basis verf- en glasbestek in NBS


Voor u als verfproducent is het van groot belang dat uw producten op de juiste wijze worden voorgeschreven in het bestek, om zo de kwaliteit van het schilderwerk te kunnen waarborgen. Het schilderwerk slokt vaak een groot deel van het planmatig onderhoudsbudget op en heeft een relatief korte onderhoudscyclus waardoor het regelmatig terugkomt.


NBS biedt met haar besteksystematiek de mogelijkheid om de kwaliteit van het schilderwerk voor te schrijven conform het basis verf- en glasbestek. Door opname van uw producten in de NBS systematiek heeft de bestekschrijver de mogelijkheid uw producten voor te schrijven o.b.v. het basis verf- en glasbestek. Dit biedt u grote voordelen omdat het voor een schildersbedrijf gebruikelijk is om middels het verfbestek te calculeren, offreren en adviseren. Het is dus zeer wenslijk om al in de bestekfase op deze manier voor te schrijven. Voor alle betrokken partijen is dit een stuk duidelijker en minder foutgevoelig. De NBS besteksystematiek biedt u als verfproducent deze mogelijkheid.Voorbeeld bestekpost NBS systematiek.


De NBS besteksystematiek

De besteksystematiek van NBS wordt gekenmerkt door eenvoud en biedt actuele aan wet- en regelgeving getoetste data voor betrouwbare bestekken. De NBS-database is overzichtelijk en heeft een heldere hoofdstukopbouw en indeling volgens de traditionele werksoorten classificatie. Het overgrote deel van de bouwbestekken in Nederland wordt via deze classificatie geschreven. Wilt u als verfproducent uw systemen op laten nemen in onze besteksystematiek, neem dan contact op met Henk Gidding via 0297-764963 / 06-16946451 of hgidding@nbsbestek.nl


De NBS besteksystematiek is gratis te gebruiken, en is hier te downloaden.


Basisverf- en glasbestek 2020

Voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden

Het Basisverf- en Glasbestek 2020 bevat standaardgegevens voor het uitvoeren van schilderwerk (inclusief houtrotreparatie), het zetten van glas en het aanbrengen van wandafwerkingsmaterialen. Het is een uitgave in de reeks Basisverfbestekken Nieuwbouw en Onderhoud.De 2020 is een update van de 2016-uitgave. In deze versie is een aantal onderhoudschema’s komen te vervallen en is de uitgave aangevuld met de juiste schema’s. Verder is de opzet iets veranderd waardoor het beter leesbaar is geworden. In de uitgave zijn opgenomen, de administratieve bepalingen en voorschriften over het uitvoeren van de werkzaamheden en voorschriften omtrent de materialen.

Basisverf- en glasbestek downloaden of bestellen

Bent u lid van OnderhoudNL? Dan kunt u het Basisverf- en glasbestek 2020 (na inloggen) gratis downloaden. Niet-leden kunnen de pdf van het Basisverf- en glasbestek 2020 bestellen voor € 14,95 exclusief btw.

Verplichte verstrekking bij afsluiten aannemingscontract

Schilders- en onderhoudsbedrijven zijn verplicht om de tekst van het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden vóór of bij het sluiten van het aannemingscontract aan de andere contractpartij te verstrekken.

Is dat niet mogelijk, dan moet u het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden op eerste verzoek van de andere contractpartij direct toesturen. Pas dan wordt het Basisverf- en glasbestek 2020 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden van toepassing.

Vragen?

Neem voor meer informatie over het toepassen van het Basisverf- en glasbestek 2020 contact op met OnderhoudNL Ledenadvies.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page