top of page

REMMERS CLEAN GALENA

Emissievrije reiniging van historische natuursteenoppervlakken

Clean Galena

Een bijzonder reinigingsproces


Meestal worden gebouwen om esthetische of technische redenen gereinigd. Hoewel het esthetische aspect een essentiële rol speelt bij de beslissing of de reiniging noodzakelijk is, blijft het moeilijk om dit objectief te benaderen. Het technische verhaal is helemaal anders: het vuil dat zich vastzet, houdt doorgaans vocht en andere schadelijke stoffen vast, waardoor de ondergrond steeds trager opdroogt. De natuursteen blijft dus langer vochtig, wat ervoor zorgt dat de bijbehorende schadelijke processen een grotere impact hebben.


De reiniging van oppervlakken houdt telkens opnieuw risico’s in. Zo kan de structuur van het gebouw beschadigd worden of kunnen de schadelijke stoffen die zich hebben opgestapeld, vrijkomen. Met Clean Galena worden deze risico‘s tot een minimum beperkt. Het opgestapelde vuil dat bij de reiniging van gevels in stedelijke gebieden verwijderd wordt, ontstaat meestal doordat kleine zwevende deeltjes in de atmosfeer zich gaan afzetten. Denk maar aan stof, dieselroet, stofdeeltjes die vrijkomen bij de wrijving tussen banden en remmen, ijzerdeeltjes van de spoorwegen enz. Deze laag bevat vaak zware metalen en kan reacties met de natuursteenstructuur veroorzaken, waardoor het originele oppervlak beschadigd wordt. Vele soorten natuursteen zijn ook vatbaar voor stofdeeltjes die zich mengen met de gipslaag die als secundair effect op het natuursteenoppervlak ontstaat.


Voor elk geval wordt zorgvuldig bekeken welke reinigingsprocessen het vuil deels of volledig kunnen verwijderen. Belangrijk is dat er daarbij zo weinig mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen en dat de oorspronkelijke ondergrond zo veel mogelijk beschermd wordt.


In veel gevallen helpt Clean Galena om deze moeilijke taak tot een goed einde te brengen.
Clean Galena


Innovatieve technologie met aandacht voorde mens, het milieu en het cultureel erfgoed


De laatste jaren zien we terecht een toegenomen bewustwording over de schadelijke uitstoot die met gevelreiniging gepaard gaat. Daarbij wordt vooral nagegaan of het reinigingsproces zware metalen in welke vorm dan ook laat vrijkomen in de atmosfeer.

Een goede methode om te verhinderen dat vervuilende stoffen tijdens het reinigingsproces vrijkomen, is het gebruik van reinigingskompressen.

Dit zijn reinigingsmiddelen in de vorm van een pasta, die naast dragermateriaal ook actieve reinigingsstoffen bevat. Bij het aanbrengen lost de pasta onzuiverheden in de ondergrond op doordat het vuil zich aan het oplosmiddel in de kompressen bindt. Aan het einde van het reinigingsproces is het kompres bijna volledig opgedroogd.


Invloed van metaalionen op de reiniging


De werkzame stoffen die het vaakst worden gebruikt voor de reiniging zijn tensiden. Vaak worden ze in hun oppervlakteactieve werking belemmerd door metaalionen, die de vorming van hardheid in de hand werken. Metaalionen zorgen ervoor dat vuil zich beter aan oppervlakken hecht en vuilpartikels aan elkaar klitten.

Positieve metaalionen kunnen fungeren als ‚bemiddelaars‘ tussen negatief gepolariseerde oppervlakken en negatief gepolariseerde vuildeeltjes. Met andere woorden: in het vuil kunnen metaalionen als centraal atoom complexe verbindingen maken, waardoor het opzwellen van eiwithoudend vuil, wat belangrijk is voor de reiniging, bemoeilijkt wordt. Door de binding aan het metaalion wordt namelijk verhinderd dat de negatief gepolariseerde molecuulgroepen van het eiwit gaan reageren op water. Vuil is dus gemakkelijker te verwijderen als demetaalionen eruit worden gehaald! Clean Galena is in eerste instantie ontwikkeld voor de complexatie en emissievrije verwijdering van metaalionen, en dan vooral loodionen, van gevels. Daarnaast doet Clean Galena in veel gevallen als neveneffect ook dienst als reinigingsmiddel. Door de metaalionen te verwijderen, worden een aantal positieve effecten op de reiniging in de hand gewerkt:

 • Destabiliseert gips- en kalkafzettingen

 • Verbetert het zwelvermogen van organischeverontreinigingen

 • Vergemakkelijkt het uiteenvallen van de vuildeeltjes

 • De dispergerende werking van bepaalde complexvormers berust minder op de verwijdering van metaalionen uit vuil dan op de adsorptie van negatief geladen ionen aan vuildeeltjes. Hierdoor wordt het vuil negatief geladen. De identiek geladen vuilpartikels vallen daardoor gemakkelijk uiteen in nog kleinere componenten en stoten elkaar ook af. Ook van negatief geladen of gepolariseerde oppervlakken wordt vuil afgestoten.

Clean Galena combineert al deze werkingsmechanismen en zet ze in voor de gevelreiniging. Naast de (onzichtbare) complexatie en integratie van de metaalionen in het materiaal, in het bijzonder loodionen, wordt dus ook meteen een reinigend effect bereikt.Individualisering van het reinigingseffect


Om de reinigende werking en eventueel de droogtijd van Clean Galena individueel te kunnen afstemmen op een specifieke ondergrond, is er naast de standaardvariant ook ‚Clean Galena neutraal‘. Dit bevat een minimum aan werkzame stoffen (een formulering volledig zonder werkzame stof is mogelijk, maar leidt tot een sterk veranderde consistentie wanneer het met het basismateriaal wordt gemengd). Om de reinigingsgraad van Clean Galena aan te passen, kunnen de twee varianten ter plaatse worden gemengd. Het is aan te raden om de verschillende mengverhoudingen op een klein deel van het oppervlak te testen. Zodra de juiste mengverhouding is bepaald, kan het mengsel, in het geval van kleinere oppervlakken, ter plaatse worden bereid door de persoon die het werk uitvoert. Voor grotere oppervlakken kan Clean Galena door de fabriek in de juiste mengverhouding worden geleverd. Dit speciale mengsel wordt dan „Clean Galena individual“ genoemd.


De voordelen:

 • Geringe blootstelling van het gebouw aan vocht

 • Geen stofvorming

 • Geen uitstoot van gevaarlijke stoffen

 • Vuil wordt geabsorbeerd in het kompres en is dus gemakkkelijk te verwijderen.

 • Clean Galena bevat geen ammoniumcarbonaat en geen EDTA. Verschillende gemakkelijk biologisch afbreekbare complexvormers (stoffen die verschillende metaalionen kunnen binden, bijv. ijzer, koper, lood en andere ionen van zware metalen), die in de voedingsindustrie worden gebruikt, worden als werkzame bestanddelen ingezet. Ze worden zo gecombineerd, dat de reinigende werking van elk afzonderlijk bestanddeel nog wordt versterkt. Het dragermateriaal is bentoniet, een gelaagd silicaat dat verschillende opgeloste stoffen en colloïden bindt door middel van adsorptie en elektrochemische processen. Bovendien regelt het de vochttransportprocessen tijdens het reinigingsproces. Het wordt hierbij ondersteund door een geringe hoeveelheid cellulose.

De procedure in detail:

 • Als eerste stap moet het te behandelen oppervlak worden ontdaan van losse en hechtingsremmende bestanddelen. Dat gebeurt meestal met de hand met een bezem, borstel of verfkwast.

 • Alvorens het kompres aan te brengen, moet de ondergrond vochtig worden gemaakt om de capillair actieve poriën aan het oppervlak met water te vullen. Dit voorkomt dat de actieve bestanddelen van het kompres te diep in de ondergrond worden opgenomen en, in het ergste geval, zelfs wegtrekken en niet meer naar het kompres terugkeren.

 • Onmiddellijk voor het aanbrengen moet Clean Galena opgemengd worden tot een homogeen product.

 • Het machinaal aanbrengen van Clean Galena is de meest spaarzame en technisch meest doeltreffende methode. Een laag van meer dan 2 mm dik levert geen beter reinigingsresultaat op. Integendeel: de droogtijd wordt vaak aanzienlijk verlengd, en dus duurt het ook langer voordat het kompres verwijderd mag worden.

 • Na één tot drie dagen, zelfs bij vrij lage temperaturen, is het kompres droog en komt het los van de ondergrond.

 • Nadat het droge kompres is verwijderd, kan het oppervlak indien nodig opnieuw worden schoon gemaakt. Het resterende vuil dat door de verwijdering van de metaalionen gedestabiliseerd is, kan nu meestal gemakkelijk worden verwijderd.

 • Het gedroogde, verwijderde materiaal moet worden verwijderd in overeenstemming met de gemeentelijke voorschriften; zo nodig moet hiervoor de lading zware metalen van het kompres worden onderzocht. De gedroogde kompressen zelf worden niet als gevaarlijk beschouwd.


Meer weten over dit product of de andere producten van Remmers neem dan contact met ons op:


Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 7333 NZ Apeldoorn Telefoon 0031 (0) 55 3034800 Email: info@remmersbv.nl


2.189 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page