top of page
roosros.jpg
LucButhker_RoosRos_Kantoor12_LR.jpeg

ROOSROS ARCHITECTEN

 

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. De wereld zo goed mogelijk onderhouden en nalaten. Dat is onze inspanningsverplichting.

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen. Voor huidige én  toekomstige generaties. Niet voor niets werken we vanuit de visie Respectvol Rentmeesterschap. We voelen, juist ook in ons vak, de inspanningsverplichting om de wereld zo goed mogelijk te onderhouden en na te laten. Onze missie is vertaald naar onze visie: gezond én toekomstgericht ontwerpen.

Onze missie respectvol rentmeesterschap is uitgewerkt langs twee lijnen: gezond en toekomstgericht. In onze projecten werken we vanuit een aantal heldere ontwerpprincipes.

Gezond

De mens wordt geboren om buiten te leven. Toch brengen we gemiddeld 90% van onze tijd door in gebouwen. Gezonde gebouwen, die bijdragen aan het welbevinden van gebruikers en bewoners, zijn dus essentieel. Gebouwen waarin mensen zich goed voelen, en die ook daadwerkelijk gezond zijn. RoosRos ontwerpt gezonde gebouwen. Comfortabel en gebruiksvriendelijk. Met daglicht, uitzicht en contact tussen binnen en buiten. We houden rekening met de eigenschappen van materialen, de ervaring met (klimaat)installaties en de effecten daarvan op de beleving van de ruimte. We verdiepen ons in de gezondheidsaspecten van mensen, de invloed die onze gebouwen daarop hebben en onderzoeken hoe we dat in onze ontwerpen kunnen toepassen.

ROOSROS ARCHITECTEN

roosros klein.jpg

L.J. Costerstraat 2

3261 LH

Oud-Beijerland

0186691580

info@roosros.nl

www.roosros.nl

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Toekomstgericht

Een gebouw met toekomstwaarde, is een gebouw dat gezond én toekomstgericht is. Het is energiezuinig, belast het milieu minimaal en kan flexibel meebewegen met veranderingen. We geven gebouwen een heldere, generieke basisopzet. Daarmee zorgen we er voor dat ze in de toekomst relatief eenvoudig een andere functie kunnen krijgen. Hoe groter het vermogen tot aanpassen, transformeren en in- en uitbreiden, hoe duurzamer.

We maken gebouwen intrinsiek duurzaam. Op een nuchtere, doordachte manier gaan we om met passieve energie, detaillering en materiaalkeuze. We hergebruiken zoveel mogelijk producten en grondstoffen. Denk aan kringlopen op het gebied van energie, water, materiaal en afval. Maar ook aan het benutten van reststromen en het gebruik van zoveel mogelijk lokale en hernieuwbare producten.

Ontwerpprincipes

In de praktijk vertaalt onze visie zich in drie ontwerpprincipes die in onze projecten terugkomen.

  • Besef dat de leefomgeving de mens vormt

  • Ontwerp gericht op de toekomst

  • Ga verantwoord om met zaken die op kunnen gaan


Wij gaan circulair

RoosRos heeft het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ van de BNA ondertekend. Daarin worden een vijftal basale ontwerpprincipes toegelicht die bijdragen aan een circulaire economie. We nemen de uitdaging aan om bij te dragen aan de ambitie om in 2050 een circulaire gebouwde omgeving te hebben in Nederland.

PROJECTEN

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page