top of page

Stalbranden blijven een hardnekkig probleem in Nederlandse stallen

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2022


Stalbranden blijven een hardnekkig probleem in Nederlandse stallen

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat het aantal stalbranden in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen. Hierdoor komen jaarlijks duizenden dieren om. Door schaalvergroting wordt ook de schade die stalbranden veroorzaken steeds groter. Hoewel er sinds 2014 iets strengere eisen gesteld worden aan nieuwe stallen, zijn blusvoorzieningen of rookmelders niet verplicht. Aanleiding voor minister Carola Schouten om te laten onderzoeken hoe de veiligheid van dieren in stallen beter gewaarborgd kan worden.


Risico op brand in bestaande stallen is groot

Een stalbrand is verschrikkelijk voor de betrokken dieren, maar ook voor de boer, brandweer en andere hulpverleners is het een vreselijke ervaring. Door de nauwere samenwerking tussen boerenorganisatie LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Brandweer Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid is de afgelopen jaren het bewustzijn onder boeren van de risico’s op brand toegenomen. Voor nieuw- en verbouw van stallen zijn strengere brandpreventievoorschriften ingevoerd. En in 2018 en 2019 hebben voor het eerst alle varkens- en pluimveestallen en alle kalverstallen met veel apparatuur een elektra-inspectie gehad (kortsluiting is de belangrijkste brandoorzaak). Maar we zijn er nog lang niet. Vooral het terugdringen van het risico op brand in bestaande veestallen is urgent.


Varkens, vleeskalveren of kippen vluchten niet

Stalbranden blijven een hardnekkig probleem, zegt brandweerdeskundige René Hagen. Zeker in afgesloten stallen. Een automatische vluchtweg creëren die bij brand openklapt, helpt niet. Varkens, vleeskalveren of kippen vluchten niet, weet Hagen. “Omdat ze nooit buiten komen vinden die dieren de buitenlucht haast net zo eng als de brand zelf.” Hagen is lector brandpreventie bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Schaarsbergen. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) onderzoekt Hagen of brandgevaar nog sneller gedetecteerd kan worden. Nog voordat de brand uitbreekt zelfs. Ook wordt onderzocht hoe een brand direct geblust kan worden. Het onderzoek van de WUR en het IFV in opdracht van het ministerie van Landbouw moet dit voorjaar klaar zijn. Daarnaast komt ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport, over hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen.


Waarom stalbrand zo vaak voorkomt

Stallen zijn heel brandbaar. Zo is de kans op brand in een kippenstal twee keer groter dan de kans op een woningbrand. De dieren produceren veel stof en ook de stalbodem is stofrijk. Door het stof en de aanwezigheid van mestgassen, ligt kortsluiting op de loer. Problemen met elektriciteit, zoals kortsluiting, is de meest voorkomende oorzaak van stalbranden. De brand begin februari op een grote varkenshouderij in het Gelderse Netterden bleef door de compartimentering van de moderne stal beperkt tot een deel. Wel was er rook. Ook die rook kan in een afgesloten stal veel dierenleed veroorzaken.


Wellicht subsidie voor brandveilige stallen

Minister Schouten zei eind vorig jaar in de Kamer dat boeren met een ‘brandveilige stal' straks mogelijk in aanmerking komen voor financiële steun. Hopelijk kan het probleem mede hierdoor snel getackeld worden.


Meer weten over brandpreventie in uw stallen?

Wilt u weten welke brandpreventie oplossingen er zijn om stalbranden te voorkomen in uw bedrijf? Kijk dan op de website van Verbond van Verzekeraars voor een checklist. Of kijk op de website van Brandweer Nederland hoe je stalbranden kunt voorkomen.


Adres: Morseweg 73

Postcode: 1131 PH

Plaats: Volendam

T: 0299-411350 E: info@pneuman.nl W: www.pneuman.nl

AD Smits: tel: 0299-411351833 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page