top of page

H10

BOUWWPLAATSINRICHTING

10 BOUWPLAATSINRICHTING

In dit hoofdstuk bevinden zich specificaties voor loodsen en keten, beschikbaarstelling materieel / personeel, schoonmaken en preventief onderhoud, inrichting werkterrein, afsluitingen en reclame, tijdelijke terreinverhardingen, maatvoering, opmeten, uitzetten, tijdelijke drainage / bemaling / damwanden en paalfunderingen, ankers tijdelijke damwanden en bewerkingen tijdelijke funderingspalen. Onderstaand vind u fabrikanten, leveranciers en dienstverleners die zich hier mee bezighouden.

reco logo.jpg
heras logo.jpg
algeco logo klein.jpg
nemaco bouwmachines klein.jpg
Logo-BPI-Footer-6.png
1916 logo klein.jpg

10 BOUWPLAATSINGRICHTING, 10.31 LOODSEN EN KETEN, 10.41 INRICHTING WERKTERREIN, 10.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME, 10.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN, 10.61 TIJDELIJKE DRAINAGE, 10.62 TIJDELIJKE BEMALING, 10.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN, 10.72 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN, 10.73 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN, 10.74 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN

bottom of page