top of page
NXT_Interieur_Kantoor_Starapple_Fluitschiplaan_Den_Haag_Staedion_02.jpeg
nxt architecten.jpg

NXT ARCHITECTUUR EN BOUWKUNDE

Full service betekent voor ons een complete dienstverlening over de hele levenscyclus van een gebouw. Daarmee houden wij ook rekening met hoge duurzaamheidseisen.
De dienstverlening verloopt optimaal door het inleven in de situatie van de opdrachtgever, het luisteren naar de wensen en behoeften en hier daadwerkelijk naar te handelen.
Volledige informatieverschaffing en terugkoppeling tijdens het traject vinden wij essentieel.

Het integraal werken in BIM biedt ons de mogelijkheid om samen met de opdrachtgever maar ook andere vakdisciplines zoals constructies en installaties in een vroeg ontwerpstadium van een project belangrijke inzichten te verkrijgen. NXT onderscheidt zich met andere bouwkundige en architectenbureaus in het vervaardigen van BIM modellen en Meerjaren Onderhoudsprognoses (MOP).
Onze holistische aanpak resulteert in duurzame en energiezuinige gebouwen met een gezond binnenklimaat.


BIM staat voor Building Information Model, oftewel Bouwwerk Informatie Model.

Dit betekent het zodanig ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en exploiteren dat de betrokken partijen gebruik maken van één bouwwerk informatie model (BIM).
De informatie wordt vastgelegd van het bouwobject en het bouwproces. Vervolgens kan de informatie gebruikt worden als enkelvoudige bron.
Sinds 2003 hebben wij ervaring met Revit opgedaan, welke het toonaangevende modelleerprogramma (BIM programma) is.

NXT architectuur en bouwkunde biedt alle diensten in heel Europa aan en is gespecialiseerd op Nederland en Duitsland. De opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, beleggers, (interieur)architecten, aannemers, gemeente en rijksoverheid, woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren.

Met een brede basis van medewerkers in verschillende vakdisciplines streven wij altijd naar een optimaal creatief, op maat gesneden en voor de gebruiker en de locatie economisch en functioneel resultaat. Hierbij zijn en blijven we kritisch, stimulerend en innovatief.

NXT ARCHITECTUUR EN BOUWKUNDE

nxt architecten.jpg
bottom of page